Wat kan ik betekenen?

Onderwijsontwikkeling

Graag draag ik bij aan duurzame onderwijsinnovatie. Onderwijsinnovaties gericht op het optimaliseren van diep en duurzaam leren en het creëren van zinvolle en betekenisvolle onderwijs- en toetsprogramma’s zodat studenten beter toegerust zijn op de toekomstige beroepspraktijk. Je kunt mij vragen voor inspirerende sessies of presentaties, het faciliteren van ontwerpbijeenkomsten of als ‘critical friend’. 

Organisatieontwikkeling

Kwaliteit is mensenwerk. Het is dan ook belangrijk dat kwaliteit de grootste stem krijgt. Door middel van coaching, het faciliteren van werkbijeenkomsten en advies draag ik bij aan organisatieontwikkeling. Een ontwikkeling richting een lerende organisatie met een professionele kwaliteitscultuur op het niveau van de opleiding en/of het instituut/academie. Het gaat daarbij om thema’s als het werken in een lerende organisatie, eigenaarschap en rekenschap,  resultaatverantwoordelijke teams en of netwerken. 

Leiderschapsontwikkeling

In veel gevallen gaat de leiding voorop in de verandering en is tegelijkertijd onderwerp van verandering. Ik heb een leiderschapstraject ontwikkeld voor formele en informele leiders van opleidingen gericht op eensgezind leidinggeven in een onderwijs- en onderzoeksorganisatie vanuit de principes van een lerende organisatie en een professionele kwaliteitscultuur. 

Drijfverenanalyse

In 2014 heb ik de opleiding RealDrives gevolgd en ben ik gecertificeerd in het afnemen en analyseren van drijfveren testen.

RealDrives is een instrument dat meet wat mensen drijft, hoe ze hun omgeving zien en beleven en hoe zij zich vervolgens gedragen. Drijfveren, gedrag en omgeving vertonen een interessant samenspel, dat voor iedere persoon anders is. Naast individuele profielen is het ook mogelijk om teamprofielen te maken. Een realdrives analyse voer ik graag uit in het kader van organisatie- en leiderschapsontwikkeling.