Onderwijskundig leiderschap

Gaan we het ook echt anders doen?

Verschillende hogescholen en daarmee instituten, academies en opleidingen hebben of een organisatieverandering achter de rug of zitten er midden in. Eén van de overeenkomsten is de wens tot meer responsiviteit in onderwijs en organisatie om beter in te kunnen spelen op de complexiteit en dynamiek van nu en de toekomst. Onderwijsorganisaties willen zich omvormen van …

Gaan we het ook echt anders doen? Lees verder »

Leiderschap: verbeter het onderwijs begin bij jezelf

Leidinggeven in het onderwijs is een vak.  Als je leidinggeven als een vak beschouwt, betekent het dat je visie en een concept nodig hebt van waaruit je leiding geeft. Er zit een manier van denken achter jouw handelen over leiding geven. Dit wordt ook wel een praktijktheorie genoemd. Het mooiste is als een dergelijke theorie …

Leiderschap: verbeter het onderwijs begin bij jezelf Lees verder »

Onderwijsinnovatie: balans tussen autonomie en uniformiteit

Het slagen van een onderwijsinnovatie hangt in sterke mate af van wat een docent anders doet. Een onderwijsinnovatie vraagt daarmee dat docenten leren zaken op een andere manier te doen. Uit het onderwijs weten we dat de leeropbrengst vele mate groter is tijdens het leren als een zekere mate van autonomie wordt ervaren. Dit is …

Onderwijsinnovatie: balans tussen autonomie en uniformiteit Lees verder »

Het belang van onderwijskundig leiderschap

Opleidingen innoveren om uiteenlopende redenen. Vaak zijn deze ingegeven vanuit twee perspectieven. Enerzijds de ontwikkelingen in de maatschappij en het beroep en anderzijds nieuwe perspectieven op leren, onderwijs en toetsing. Onderwijsinnovatie gaat daarbij over alle doelbewuste acties die bijdragen aan het verbeteren, veranderen of vernieuwen van een opleiding, vanuit de kritische blik wat studenten moeten …

Het belang van onderwijskundig leiderschap Lees verder »

Succesfactoren voor het invoeren van programmatisch toetsen

Programmatisch toetsen is ‘hot’ in het hoger beroepsonderwijs. En terecht. Het is een prachtig concept als het gaat om het nemen van robuuste beslissingen en het optimaliseren van het leren door het geven van rijke feedback (Van der Vleuten, Schut & Heeneman, 2018). Programmatisch toetsen is een concept en niet een recept zo sprak Cees …

Succesfactoren voor het invoeren van programmatisch toetsen Lees verder »