Onderwijsinnovatie

Onderwijsinnovatie: balans tussen autonomie en uniformiteit

Het slagen van een onderwijsinnovatie hangt in sterke mate af van wat een docent anders doet. Een onderwijsinnovatie vraagt daarmee dat docenten leren zaken op een andere manier te doen. Uit het onderwijs weten we dat de leeropbrengst vele mate groter is tijdens het leren als een zekere mate van autonomie wordt ervaren. Dit is …

Onderwijsinnovatie: balans tussen autonomie en uniformiteit Lees verder »

Wie bedenkt voert uit; de docent als ontwerper van onderwijs

Het ontwerpen en vervolgens duurzaam invoeren van een onderwijsinnovatie is een complex proces, dat ondanks de beste intenties van de betrokkenen geregeld niet tot gehoopte en beoogde verandering leidt. Er zijn verschillende oorzaken te benoemen. Docenten geloven wellicht onvoldoende in de noodzaak van de verandering, de verandering sluit niet goed aan bij de persoonlijke opvattingen …

Wie bedenkt voert uit; de docent als ontwerper van onderwijs Lees verder »

Het belang van onderwijskundig leiderschap

Opleidingen innoveren om uiteenlopende redenen. Vaak zijn deze ingegeven vanuit twee perspectieven. Enerzijds de ontwikkelingen in de maatschappij en het beroep en anderzijds nieuwe perspectieven op leren, onderwijs en toetsing. Onderwijsinnovatie gaat daarbij over alle doelbewuste acties die bijdragen aan het verbeteren, veranderen of vernieuwen van een opleiding, vanuit de kritische blik wat studenten moeten …

Het belang van onderwijskundig leiderschap Lees verder »

Beoordelen en beslissen: een op hoop van zegen model?

Toetsprogramma’s in het hoger beroepsonderwijs roepen geregeld bij zowel docenten als studenten een ‘op hoop van zegen’ gevoel op. Bij studenten op het moment dat ze een verslag inleveren ter beoordeling voor studiepunten. Voor docenten omdat het niet gemakkelijk is om op basis van een enkel verslag en wat toetscriteria een beslissing te nemen die …

Beoordelen en beslissen: een op hoop van zegen model? Lees verder »

Succesfactoren voor het invoeren van programmatisch toetsen

Programmatisch toetsen is ‘hot’ in het hoger beroepsonderwijs. En terecht. Het is een prachtig concept als het gaat om het nemen van robuuste beslissingen en het optimaliseren van het leren door het geven van rijke feedback (Van der Vleuten, Schut & Heeneman, 2018). Programmatisch toetsen is een concept en niet een recept zo sprak Cees …

Succesfactoren voor het invoeren van programmatisch toetsen Lees verder »

Van dagmenu naar lopend buffet

Eigen regie, zelfsturing en tegelijkertijd voldoende houvast. Het Hoger Beroepsonderwijs stoeit met de opgave om daadwerkelijk te komen tot meer student-gecentreerde onderwijsvormen. Deze onderwijsvormen zijn nodig om studenten naast de nodige vakbekwaamheid ook op te leiden met voldoende samenwerkend, lerend en onderzoekend vermogen. Dit vraagt dat opleidingen ruimte geven naast kwalificatie ook voor persoonsvorming en …

Van dagmenu naar lopend buffet Lees verder »