Wie ben ik?

Mijn naam is Marleen Kaijen. Ik ben sinds 2006 (hoofd)docent aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Mijn avontuur in het hoger beroepsonderwijs is gestart in 2004 aan de Hogeschool Rotterdam bij de opleiding Ergotherapie. Ik kwam daar als docent nadat ik in 2001 mijn diploma ergotherapie en in 2004 mijn diploma gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting gedragswetenschappen) had behaald.

Ik had zo ontzettend genoten van het onderwijs dat ik er geen afscheid van kon nemen. Steeds maar blijven leren, tot inzicht komen, anderen inzichten laten opdoen. Ik vond het toen al prachtig en nu nog steeds. In 2006 maakte ik de overstap naar de opleiding Ergotherapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. 

Bij mij ontstond in de beginjaren de verwondering over “hoe leren jong volwassenen en hoe sluit de leeromgeving en het handelen van de docent daar het beste op aan? “. Destijds was ik ook werkzaam in het revalidatiecentrum en kwam veel mensen met niet aangeboren hersenletsel tegen. In het revalidatiecentrum werd veel naar het brein en revalideren gekeken vanuit de neuropsychologie. In het onderwijs werd veel gekeken naar leren vanuit de leerpsychologie. Het leek 15-20 jaar geleden wel twee gescheiden werelden. Gelukkig is dat nu wel anders! 

Nadat ik gestart ben als docent werkzaam bij de opleiding Ergotherapie in Nijmegen heb ik allerlei ervaring opgedaan in alle facetten van het onderwijs en deelgenomen aan allerlei commissies. Vanuit deze brede basis heb ik de stap gezet naar het Management Team om vandaar uit leiding te geven aan onderwijsinnovatie. Onderwijsinnovatie is daarbij voor mij alle verbeteringen, veranderingen, vernieuwingen die bijdragen aan het optimaliseren van het leerproces van de studenten. Deze processen geef ik vorm vanuit de principes van de professionele cultuur. De professionele cultuur kent als belangrijkste spelregel “wie het weet mag het zeggen”. Er wordt gewerkt vanuit het principe van erkende ongelijkheid.  Als mens zijn we gelijkwaardig, maar als professional zijn we ongelijk. We hebben allemaal individuele kwaliteiten en talenten. In een professionele cultuur worden deze benut en verder ontwikkelt. Dit leiderschap en leidinggeven heb ik ontwikkeld doordat er verschillende personen op mijn pad zijn gekomen. Alex van Emst (helaas overleden in 2015), Angelique Cloosterman en Kees Vreugdenhil. Alle drie hebben zij een grote bijdrage geleverd en geven mij nog steeds veel ideeën en inspiratie. Sinds augustus 2020 werk ik als Hoofddocent Onderwijsinnovatie voor de Academie Gezondheid en Vitaliteit en geef ik richting en begeleid ik verschillende vraagstukken rondom onderwijs en toetsing. 

Mijn kracht zit hem in innovatie en structurele probleemoplossing of duurzame kwaliteitsontwikkeling. Ik hou ervan om vanuit overzicht te vertrekken en van daaruit onderscheid te maken of prioriteiten te stellen. Ik kan allerlei mogelijkheden en ideeën bedenken en die zie ik ook beeldend voor mij. Ik vind het leuk als deze ideeën en beelden ook daadwerkelijk gerealiseerd worden in de vorm van een concrete werkende oplossing of realisaties. Ik lever graag maatwerk door aan te sluiten bij de behoefte van de ander. Ik pas mij daarbij vrij gemakkelijk aan.  Ik hou ervan om iets totaal nieuws van de grond te krijgen en daarbij anderen mee te nemen. Ik ga daarbij avontuur en risico niet uit de weg. Ik vind het belangriijk zaken verstandig aanpakken en zaken goed te doordenken. Ik wil graag van veel dingen veel afweten. Ik beperk mij daarbij niet tot één kennisgebiedje. Ik beschik in aanleg over alle de belangrijke componenten die nodig zijn voor natuurlijk leiderschap: trek- en duwkracht; structuur en redelijk wat strategie en visie, sociale en empathische kwaliteiten. Van nature een ambitieuze, empathische, zorgzame, creatieve, innovatieve, sfeergevoelige teamplayer en ondernemer die graag vertrekt vanuit gedegen kennis. 

Op deze website zal ik geregeld mijn kennis, inzichten en ervaringen delen in de vorm van een blog. Ik hoop daarmee te kunnen inspireren en handreikingen te bieden voor de praktijk. 

                                                                                             

Toetsen

 • Duurzame kwaliteitsontwikkeling (methodiek de toetsing getoetst)
 • Toetsbekwaamheid
 • Programmatisch toetsen
 • Architectuur van toetsprogramma’s
 • Constructive alignment

Organisatieontwikkeling

 • Teamontwikkeling
 • Realdrives analyse
 • Gedrags-en leervoorkeuren 
 • Professionele cultuur
 • Resultaatverantwoordelijke teams

Onderwijskundig leiderschap

 • Visie ontwikkelen en concretiseren naar de praktijk
 • Onderwijsontwerpen met docentenontwikkelteams
 • Faciliteren en coachen van docenten
 • Professionaliseren van onderwijskundig leiders
 • Ontwikkelen van de organisatie

Onderwijsinnovatie

 • Diep en duurzaam leren
 • Architectuur van onderwijsprogramma’s
 • Werken met leerpleinen
 • Teamteaching